Privacy verklaring

Lies! Professional Organizer (hierna te noemen “ik”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens ik verwerk, wat ik met deze persoonsgegevens doen en binnen welk wettelijk kader dat gebeurt. Als jij echter alsnog het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Contactgegevens
Lies! Professional Organizer
Brabis 3, 5641 JT Eindhoven
info@lies-po.nl
06 – 57 92 09 65
www.lies-po.nl
KvK 88847322

Verwerking van persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Het betreft de volgende gegevens:

Website bezoekers

 • IP-adres

Potentiële klanten

 • voor- en achternaam
 • straat, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • hulpvraag
 • overige informatie die je zelf verstrekt in het contactformulier, correspondentie, telefonisch of in een gesprek

Klanten

 • voor- en achternaam
 • straat, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • hulpvraag
 • overige informatie die je zelf verstrekt in het contactformulier, correspondentie, telefonisch of in een gesprek
 • bankrekeningnummer
 • bsn-nummer en geboortedatum als er sprake is van een PGB of ZIN

Zakenrelaties

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • straat, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

Doel van het bewaren en verwerken van de persoonsgegevens
Ik bewaar en verwerk jouw gegevens om mijn diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren:

 • om je te appen, bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening
 • het leveren van eventueel benodigde materialen
 • het afhandelen van je betaling
 • je te informeren over wijzigingen

Bewaren van de persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor persoonsgegevens, ingaand vanaf het laatste contactmoment. Mocht er na een kennismakingsgesprek geen coaching traject worden aangevangen, ook dan worden de gegevens zoals genoemd onder punt 2 ook maximaal twee jaar bewaard. Dit omdat klanten soms van mening veranderen en alsnog een coaching traject willen aangaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lies-po.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Klachten
Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Cookies
Ik gebruik op de website alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je desgewenst afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Heb je nog vragen?
Heb je na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Datum
Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 januari 2023.